previous pauseresume next

بازدید اعضا خیرین مولود بهشتی کعبه از بخش نازایی

بازدید اعضا خیرین مولود بهشتی کعبه از بخش نازایی روز شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ با حضور ریاست و مدیریت مرکز انجام گردید.

پنجاه و ششمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

پنجاه و ششمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ با حضور ریاست و مدیریت بیمارستان و اعضای هیئت مدیره ساعت ۱۲:۴۵ در دفتر ریاست برگزار گردید.

اردوی زیارتی قم و جمکران

 جمعی از کارمندان با همکاری دفتر نسیم مهر مرکز روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۲۹به اردوی زیارتی قم و جمکران اعزام  شدند.

کلاس زایمان فیزیولوژیک

کلاس زایمان فیزیولوژیک جهت مادران و همسران توسط خانم ها برندگی و امینی در روزهای چهار شنبه و پنج شنبه ۲۸ و ۲۹ بهمن ماه سال جاری در کلاس درس برگزار گردید.

آرمون نقش کمک بهیاران و خدمه ی بیمار در مراکز درمانی

بدینوسیله به اطلاع میرساند که آرمون نقش کمک بهیاران و خدمه ی بیمار در مراکز درمانی در روز پنج شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ برگذار گردید

بازدید اعضا خیرین مولود بهشتی کعبه از بخش نازایی وسالن کنفرانس مرکز

پنجاه وپنجمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

پنجاه وپنجمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه ۹۴/۱۱/۰۳ساعت ۱۲:۳۰در دفتر ریاست بیمارستان با حضور رییس ومدیر بیمارستان واعضا هیات مدیره برگزار گردید.

راه اندازی نوبت دهی درمانگاه وکلینیک به صورت تلفنی

نوبت دهی درمانگاه وکلینیک به صورت تلفنی در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۶راه اندازی شد.

برگزاری کلاس اموزشی تشنج در نوزاد

برگزاری کلاس اموزشی تشنج در نوزاد

برگزاری کلاس اموزشی خشم ومهار خشم

برگزاری کلاس اموزشی خشم ومهار خشم

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی RSS