previous pauseresume next

شصت ویکمین جلسه خیرین مولو بهشتی کعبه

شصت ویکمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه مورخ ۹۵/۰۷/۱۰در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید .

ثبت نام بیمه پارسیان

بیمه شخص ثالث وحوادث سرنشین 

شصتمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

شصتمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۱۳ساعت ۱۲:۳۰در دفتر ریاست برگزار گردید.

مزایده

مرکز بیمارستان شهید دکتر بهشتی تصمیم دارد   اجناس  و  اموال مازاد ،خارج از رده ،مستعمل و اسقاطی خود را به صورت مزایده حضوری در  روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۴ ساعت ۹ صبح در محل بیمارستان شهید دکتر بهشتی به فروش برساند.

پنجاه ونهمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

پنجاه ونهمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۶در دفتر ریاست برگزار گردید .

در این جلسه مصوبات جلسه گذشته مورد بحث وگفتگو قرار گرفت .

در این جلسه اقای میر لوحی از زحمات خانم دکتر خانی وسرکار خانم عالیوند واقای سدری بابت زحمات خالصانه در خصوص بخش نازایی تقدیر نمودند .ودر مورد زایمان در اب نیز ک خیرین محترم تاکیید بر این امر دارند تصمیمات لازم گرفته شد در پایان هیات مدیره مولود بهشتی از بخش نازایی که ساختمان ان اماده میباشد بازدید نمودند.

همایش ترویج تغذیه با شیر مادر وزایمان طبیعی

همایش ترویج تغذیه با شیر مادر وزایمان طبیعی روز یکشنبه مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۰در مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار گردید.

برگزاری کمیته بحران

روز دوشنبه مورخ۹۵/۰۳/۳۱راساعت ۹صبح جلسه کمیته بحران در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید ومصوبات جلسه قبل مورد بحث وگفتگو قرار گرفت.

همایش متخصصین زنان

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۳۱همایش متخصصین زنان(پروتکل کشوری بیماریهای قلبی در بارداری)با حضور همکاران معاونت درمان ومتخصصین این رشته برگزار گردید .دبیر علمی جلسه خانم دکتر مینو موحدی متخصص زنان بوده اند.سخنرانان جلسه اقای دکتر امیر رضا سجادیه متخصص قلب وسرکار خانم دکتر الهه زارعان (پریناتولوژیست)واقای دکتر محمود سعیدی فوق تخصص جراحی قلب واقای دکتر غیاثی فوق تخصص ریه بوده این همایش از ساعت ۸الی ۱۳به طول انجامید .

مراسم جزء خوانی قران مجید

مراسم جزء خوانی قران مجید در ماه مبارک رمضان هر روز صبح از ساعت ۷:۱۵الی ۷:۴۵برگزار میگردد .

پنجاه وهشتمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

پنجاه وهشتمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه مورخ ۹۵/۰۳/۰۸با حضور ریاست ومدیریت بیمارستان و اعضاء هیات مدیره خیریه مولود بهشتی کعبه برگزار گردید 

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی RSS