previous pauseresume next

مانور اتش نشانی

روز پنج شنبه مورخ ۹۵/۹/۱۱مانور اتشنشانی در این مرکز انجام گرفت .

شصت ویکمین جلسه خیرین مولو بهشتی کعبه

شصت ویکمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه مورخ ۹۵/۹/۶در دفتر ریاست برگزار گردید .

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی

بازدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مشاور رئیس دانشگاه علوم پزشکی و 

مدیر معاونت درمان از بیمارستان شهید بهشتی

مراسم سوگواری سالار شهیدان اقا اباعبدالله الحسین

مراسم سوگواری سالار شهیدان اقا اباعبدالله الحسین 

شصت ویکمین جلسه خیرین مولو بهشتی کعبه

شصت ویکمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه مورخ ۹۵/۰۷/۱۰در دفتر ریاست بیمارستان برگزار گردید .

ثبت نام بیمه پارسیان

بیمه شخص ثالث وحوادث سرنشین 

شصتمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

شصتمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه در روز شنبه مورخ ۹۵/۰۶/۱۳ساعت ۱۲:۳۰در دفتر ریاست برگزار گردید.

مزایده

مرکز بیمارستان شهید دکتر بهشتی تصمیم دارد   اجناس  و  اموال مازاد ،خارج از رده ،مستعمل و اسقاطی خود را به صورت مزایده حضوری در  روز چهارشنبه مورخ ۹۵/۶/۲۴ ساعت ۹ صبح در محل بیمارستان شهید دکتر بهشتی به فروش برساند.

پنجاه ونهمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه

پنجاه ونهمین جلسه خیرین مولود بهشتی کعبه روز شنبه مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۶در دفتر ریاست برگزار گردید .

در این جلسه مصوبات جلسه گذشته مورد بحث وگفتگو قرار گرفت .

در این جلسه اقای میر لوحی از زحمات خانم دکتر خانی وسرکار خانم عالیوند واقای سدری بابت زحمات خالصانه در خصوص بخش نازایی تقدیر نمودند .ودر مورد زایمان در اب نیز ک خیرین محترم تاکیید بر این امر دارند تصمیمات لازم گرفته شد در پایان هیات مدیره مولود بهشتی از بخش نازایی که ساختمان ان اماده میباشد بازدید نمودند.

همایش ترویج تغذیه با شیر مادر وزایمان طبیعی

همایش ترویج تغذیه با شیر مادر وزایمان طبیعی روز یکشنبه مورخ۱۳۹۵/۰۵/۱۰در مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی برگزار گردید.

صفحه‌ها

اشتراک در مرکز آموزشی درمانی شهید بهشتی RSS