previous pauseresume next

همایش سه روزه حفظ حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان دوستدار کودک ،مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی

همایش سه روزه حفظ حمایت و ترویج تغذیه با شیر مادر در بیمارستان دوستدار کودک ،مرکز اموزشی درمانی شهید بهشتی با حمایت ریاست و مدیریت و تلاش دبیر علمی سمینار جناب آقای دکتر محمدی زاده فوق تخصص نوزادان و همکاریه سایر اساتید فوق تخصص نوزادان ،زنان وکارشناس ارشد پرستاری با شعار تغزیه با شیر مادر در ساعت اول پس از تولد در تاریخ ۲۸ ،۲۹ و ۳۰ آذر ماه سال جاری در تالار لقمان سالن همایش های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با پشتیبانی معاونت درمان و مرکز آموزش های مداوم و همچنین مرکز بهداشت استان اصفهان جهت کارشناسان مامایی و پرستاری برگزار گردید.