previous pauseresume next

همایش متخصصین زنان

روز دوشنبه مورخ ۹۵/۰۳/۳۱همایش متخصصین زنان(پروتکل کشوری بیماریهای قلبی در بارداری)با حضور همکاران معاونت درمان ومتخصصین این رشته برگزار گردید .دبیر علمی جلسه خانم دکتر مینو موحدی متخصص زنان بوده اند.سخنرانان جلسه اقای دکتر امیر رضا سجادیه متخصص قلب وسرکار خانم دکتر الهه زارعان (پریناتولوژیست)واقای دکتر محمود سعیدی فوق تخصص جراحی قلب واقای دکتر غیاثی فوق تخصص ریه بوده این همایش از ساعت ۸الی ۱۳به طول انجامید .