previous pauseresume next

ثبت نام بیمه پارسیان

قابل توجه همکاران محترم 

به اطلاع میرساند بیمه نامه های شخص ثالث و حوادث سرنشین وبیمه بدنه خودروهای متعلق به کارکنان دانشگاه با شرایط مشروحه زیر توسط بیمه پارسیان صادر میگردد .

بیمه شخص ثالث وسرنشین پرسنل :

۳۰%نقد ومابقی طی ۶قسط ماهیانه 

بیمه بدنه خودرو ۲۰%نقد ومابقی طی ۸قسط ماهیانه 

علاقه مندان میتوانند ضمن تکمیل فرم مربوطه با تحویل چک معتبر از این تسهیلات استفاده نمایند.