previous pauseresume next

اطلاعیه

شروع دوره آموزش روانپزشکی جهت پرسنل بیمارستان توسط سرکار خانم دکتر اشتهاری در روزهای پنج شنبه از ساعت ۸ الی ۱۰ با موضوع ارتباط موثر در خانواده برگزار می گردد.